top of page

AFFÄRSTOLKNING

Boka tolk till ditt affärsmöte. Du kan boka Telefontolkning, Videotolkning och även tolk på plats som kan vara med, vart du än är i världen. 

Affärstolkning används vid:

  • Affärsmöten i olika sammanhang

  • Förhandlingar och diskussioner

  • Fältbesök och studiebesök

  • Affärsmiddag Möten

  • Mässor och event

  • Seminarier och utbildningskurser

 

Tolkningen kan ske genom flera metoder som matchar kundens behov. Våra tolkar kan tolka flera meningar i taget eller viskar samtigt som talaren talar. 

Boka

bottom of page