August 15, 2019

August 14, 2018

Nu vill vi tala om att rekryteringsprocessen har börjat för ungefär två veckor sedan, och går fortfarande i väldigt bra och smidigt sätt. Vi på Tolk4u Sverige jobbar ständigt med att registrera valde kandidater i systemet.

Tolkar och översättaren över hela landet skicka...