Kulturtolken är en tolk som översätter och en informatör som ger den kulturella och språkliga aspekten i samtalen och åtgärderna.

KulturTolk

Boka kulturtolk och berätta för deltagarna om de kulturella skillnader och om hur det svenska samhället fungerar