Rekryteringsprocessen pågår!

Nu vill vi tala om att rekryteringsprocessen har börjat för ungefär två veckor sedan, och går fortfarande i väldigt bra och smidigt sätt. Vi på Tolk4u Sverige jobbar ständigt med att registrera valde kandidater i systemet.

Tolkar och översättaren över hela landet skickar deras ansökningar till Tolk4u Sverige.

Vi har stora förväntningar att börja samarbeta med alla myndigheter över hela landet, och att översättningsuppdrag påbörjas under den kommande perioden.

Tolk4u Sverige

Utvalda inlägg