top of page

Tolk4u Sverige

Tolkbyrå

I en värld som ständigt förändras, där allt fler människor rör sig mellan olika gränser uppstår det nya behov för de som talar fler än ett språk idag. Vid sådana tillfällen ställs det höga krav på tolkar med träning och utbildning men framför allt erfarenhet. Juli 2017 grundades byrån Tolk4u Sverige av den före detta tolken och nuvarande VD Atheer som ville att Tolk4u Sverige skulle vara nyskapande och förbättrande bland andra tolkbyråer. Idag kan Tolk4u tillgodose sina klienter ett brett spann av språk samt kommunikationstjänster på ett innovativt och effektivt sätt som alltid tillgodoser de behov våra klienter eftersöker. Vår strävan är att alltid leverera kvalitativa metoder och hitta nya lösningar i en värld av ständig förändring.

Atheer Ali Ayoub

VD. Tolk4u Sverige

Företagets grundare är Atheer Ali Ayoub. En erfaren översättare själv, som är omgiven av medarbetare som har valts ut varsamt efter sina kvalifikationer och erfarenheter. 

Please reload

Tolk4u Sverige - Boka tolk
Tolk4u Sverige - Boka tolk
Tolk4u Sverige - Boka tolk
Tolk4u Sverige - Boka tolk
Tolk4u Sverige - Boka tolk
Tolk4u Sverige - Boka tolk
Tolk4u Sverige - Boka tolk

Tolk4u Sverige
Tolk & Översättningsbyrå

bottom of page