top of page

     Våra tjänster

Tolk4u Sverige erbjuder en kärnfull och lärorik tolkning. Våra tolkar ser till att kunden på bästa sätt får grepp om och förstår innebörden av informationen som personen vill förmedla. Vi kan erbjuda våra kunder ett mycket brett utbud av språk- och kommunikationstjänster som inte matchas av någon annan på marknaden idag. Vår ambition är att dra nytta av den långa erfarenhet som vi har i bagaget för att ligga steget före och leda utvecklingen.

Tolkning

Tolkning är vår huvudtjänst. Vi jobbar för att möta språkbehoven där de behövs. Vi hjälper den offentliga sektorns tjänstemän att utföra sina arbetsuppgifter när språkhinder förekommer. Vår kundkrets sträcker sig från tandläkare, poliser, tulltjänstemän, socialsekreterare, advokater och domstolar till handläggare på Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Skatteverket.

 

Översättning

Vi erbjuder även översättningstjänster till privatpersoner, företag och offentlig sektor.

Våra professionella översättare och tolkar utför jobbet med bästa kvalité. Vår personal arbetar alltid under tystnadsplikt och materialet behandlas med sekretess.

     Bokningsmetoder

 

1. Boka online..

Boka online är vår unika tjänst som är både effektiv och tidsbesparande. Aldrig mer får du svaret nej. Aldrig mer blir ditt bokningsförsök nekat. Inte längre behöver du göra en förbokning och vänta på svar. Om du väljer att boka online kan du gå in på vår hemsida och direkt välja den tid som passar dig samt vilken typ av tolkning som önskas.

 

Du väljer där den tid som passar er, om ni vill ha personlig kontakt eller telefontolkning samt mellan våra auktoriserade och välutbildade tolkare. Med några klick är din bokning färdig och en bekräftelse finns i din mailkorg.

2. Boka via telefon eller mejl..

Du kan också välja att skicka en förfrågan via mejl eller ringa och boka din tid under våra telefontider. "Kontaktinformation hittar du här"

Tolk4u Sverige - Boka tolk
Tolk4u Sverige - Boka tolk
Tolk4u Sverige - Boka tolk
Tolk4u Sverige - Boka tolk
Tolk4u Sverige - Boka tolk
Tolk4u Sverige - Boka tolk
Tolk4u Sverige - Boka tolk
Tolk4u Sverige - Boka tolk
Tolk4u Sverige - Boka tolk

Tolk4u Sverige
Tolk & Översättningsbyrå

bottom of page